Skandinaviens mest solgte strålevarme

Frico strålevarme er Skandinaviens mest solgte. Det dækker terrassevarmere, strålevarmepaneler på el og vand.

Frico el terrassevarmere bruges til private og i virksomheds regi, som fx restauranter, caféer mv. Strålevarmepaneler bruges indendørs fra små til sorte virksomheder.

Varmen fra strålevarme afgives først, når varmestrålerne rammer en overflade, og der er ingen tab undervejs – akkurat som solens stråler. Varmen transmitteres herefter til den omkringliggende luft, så temperaturen kan sænkes uden at sænke komfortniveauet.

Med strålevarme er det muligt at lave forskellige temperaturzoner i det samme rum. Det resulterer i energibesparelser og øget komfort.
Strålevarme skaber desuden effektiv beskyttelse mod trækgener og kuldeindfald. Strålevarmen finder derhen, hvor der er mest brug for den. Kolde overflader som vinduer vil for eksempel tiltrække strålevarmen.
Strålevarmere fra Frico afgiver varme uden at blive set eller hørt. De har et diskret design og passes let ind i alle miljøer, og findes som både el- og vandbårne varmekilder.

Show sidebar

Elektriske terrassevarmere (14)

Elektrisk panelstrålevarme (5)

Vandbåret panelstrålevarme (3)

Teorien bag strålevarme

Fricos strålevarmere opvarmer som solen – effektivt, komfortabelt og økonomisk. Solen er vores mest fantastiske strålevarme. Solens stråler rejser uendelige strækninger med kun et minimalt energitab. Kun når strålerne rammer en overflade, frigives energien i form af varme. De varme genstande opvarmer derefter den omgivende luft. Selvom solen er langt væk, opvarmer den jordens overflade, mens rummet imellem forbliver koldt. Strålevarmen efterligner solen, og er den mest komfortable og økonomiske varmekilde til rådighed.

Total opvarmning

Strålevarme opvarmer først personer og genstande, herefter luften omkring. Den operative temperatur, som er den temperatur, en person føler, er derfor lidt højere end den faktiske lufttemperatur. Ved et givent komfortniveau vil brugen af et strålevarmesystem muliggøre en reduktion af lufttemperaturen med flere grader i forhold til et konventionelt system. Hver gang temperaturen reduceres med en grad, reduceres energiforbruget med ca. 5%.

Beskyttelse mod koldt træk og optimering af indeklima

En kold overflade, som et vindue, har en kølende effekt på den nærliggende luft, da kulde og varme altid vil prøve at udligne hinanden. Strålevarme giver en økonomisk fordel og effektiv beskyttelse mod kuldeindfald fra vinduer ved at opvarme vinduets overflade. Jo koldere vinduet er, jo mere varme vil vinduet forsøge at opsamle fra luften omkring. Varmestrålerne trækkes automatisk hen imod den køligste overflade og dermed skabes et behageligt indeklima.

Supplerende opvarmning

Strålevarme er en simpel og billig løsning som et supplement til andre varmesystemer og ved opbygning af eksisterende systemer. I en vandopvarmet bygning er det ofte en lettere- og mere fleksibel løsning at tilføre et enkelt- eller et par elektriske strålevarmere i stedet for at udvide vandledningssystemet.

Zone- og spot opvarmning

Med strålevarme kan forskellige zoner i samme rum have forskellige temperaturer. Det er således muligt at opdele et område i mindre zoner og opretholde det ønskede komfortniveau i hver zone. Ved spot opvarmning er det muligt at fokusere varmen på et bestemt sted, såsom en enkelt arbejdsstation, mens det øvrige rum ikke opvarmes. Spot opvarmning kan styres som spotbelysning, hvor niveauet af opvarmning øges, når det er nødvendigt. I større lokaler kan dette udgøre en stor energibesparelse.

Kontorer, butikker og offentlige lokaler

Strålevarme giver mange fordele i lokaler, hvor der ønskes støjsvag-, diskret- og effektiv opvarmning. De giver en jævn- og behagelig varme. Montering i loftet eller forsænket i et falsk loft giver en diskret løsning. Loftmontering beskytter også apparaterne mod skader og optimerer levetiden.

Industri og store lokaler

Strålevarme princippet fungerer godt i bygninger med højt til loftet, som f.eks. industrielle lokaler, lagerhaller, værksteder, fabrikker mv. Der opstår ingen varmetab mellem strålevarmen og gulv, fordi varmen først frigives, når strålerne rammer en overflade. Strålevarme kan derfor også fungere som indirekte gulvvarme. En industribygning består ofte af zoner, der kræver forskellige temperaturer. Med strålevarmere er det muligt at målrette varmen, hvorhen det er nødvendigt, og dermed skabe forskellige temperaturzoner efter behov.

Udendørs komfort

Med Frico terrassevarmere kan sommersæsonen forlænges og kølige sommeraftener kan nydes i det fri. Der findes forskellige løsninger afhængigt af omgivelserne. Til udendørs ubeskyttede områder, hvor der er meget vind, kræves der terrassevarmere med en høj kernetemperatur. I omgivelser med læ eller overdækning, er terrassevarmere med en lav kernetemperatur ideel, da de bruger mindre strøm og herved er billigere i drift.

Fordele med strålevarme:

Økonomi
• Opvarmer mennesker, overflader og genstande først og derefter den omgivende luft. Dette gør det muligt at reducere temperaturen, samtidig med at komforten opretholdes.
• Producerer øjeblikkelig varme meget hurtigere end traditionelle varmesystemer. Dette er især nyttigt udendørs og i bygninger, der bruges lejlighedsvis som sportscentre og landhuse.
• Varme er i gulvniveau, og ikke i loftet.
• Nedsat nat temperatur er muligt med styringer takket være hurtig opvarmningstid.

Sikkerhed
• Højt placerede strålevarmere reducerer risikoen for at komme i kontakt med dem.
• Nogle strålevarmere er ideelle til lokaler med brandfare eller eksplosive omgivelser.

Enkelhed
• Nem og fleksibel installation.
• Kræver minimum vedligeholdelse.
• Brugervenlig.

Komfort
• Ved brug af strålevarme opvarmes luften indirekte, hvilket givet et trækfrit- og behageligt indeklima med en jævn temperatur.
• Strålevarme sætter ikke luften i bevægelse, hvilket reducerer spredningen af støv og bakterier og herved sikrer et bedre indeklima.

Diskret
• Strålevarmere er støjfri.
• Montering i loftet eller forsænket i et falskt loft giver en diskret løsning.

Skal vi hjælpe dig videre med din strålevarmeløsning?

Emil Olsen

Distriktschef, Vest

+45 2085 5033
emil@tempusheat.dk

 

Kim Lindegaard

Distriktschef, Øst

+45 2085 9797
kim@tempusheat.dk

 

Vi kan også kontakte dig