Lufttæpper

Lufttæpper forbedrer indeklimaet i vindmølleproduktion

Hos Vestas forstår man at gøre noget ved vinden. Også det vindsus, der tidligere gik gennem produktionslokalerne på vindmøllekoncerns fabrik i Ringkøbing, når portene blev åbnet for at flytte de op til 32 ton tunge mølle-elementer ind eller ud.

– Medarbejderne var generet af træk og kulde. Der blev hurtigt koldt, og der var sus igennem hele fabrikken, hvis der var åbent i begge ender. Selv i midten af bygningen, hvor vi holder produktionsmøder, blæste papirer ned af tavlerne, fortæller logistikchef Michael Bjerring Sørensen fra Vestas Manufacturing i Ringkøbing.

Problemet er løst med etablering af lufttæpper fra Tempus Heat A/S, ved foreløbigt fire af de mest trafikerede porte. Når porten er åben, blæser de luft ind foran åbningen, så den kolde vind afbrydes, mens der køres varer ud og ind.

– De seneste tre år har vi øget produktionen fra 18 til 25 møller om ugen. Det betyder flere medarbejdere og mølleelementer på det samme areal, og at en del arbejdsfunktioner foregår tæt på portene, der skal åbnes oftere end tidligere. Vi er en virksomhed, hvor effektivitet er vigtig, men vi går også meget op i at passe på hinanden og investerer løbende i forbedrede arbejdsvilkår. Lufttæpperne ved portene er noget, der over længere tid uopfordret har givet positiv respons fra de 500 medarbejdere, siger Michael Bjerring Sørensen.

Dokumenterede energibesparelser

Lufttæpperne blev sat op i december sidste år efter tilbud fra flere forskellige leverandører. Valget faldt på skræddersyede løsninger fra Tempus Heat A/S, der forhandler det kendte fabrikat Frico, som har dokumenterede erfaringer med lufttæppernes energibesparelse. Løsningen i Ringkøbing er derfor delvist er finansieret med et energitilskud, som Vestas har søgt hjem i samarbejde med Tempus Heat.

– Vi kan ikke måle på den enkelte port, men det er klart, at vi forventer at bruge markant mindre gas til opvarmning af hallerne. Vi kommer også til at bruge lidt mere strøm, men i det samlede energiregnskab forventer vi at spare 50.-150.000 kWh årligt per port. Det er fire forskellige porte, og besparelsen er afhængigt af placering, og hvor ofte de er åbne. Det er typisk to en halv til fire timer dagligt, og vindpåvirkningen er størst ved de porte, vi har ud mod vest, siger Hans Ole Hansen, der er ansvarlig for energioptimering af Vestas’ bygninger.

Vindmøllekoncernen har tidligere prøvet med plastik-gardiner i portene, men det duer ikke, at medarbejderne ikke kan se, hvad der var på den anden side, når de passerer gennem en port. Det er for farligt, når man arbejder med tunge vindmølle-dele.

– Vi fik derfor for år tilbage lavet nogle forsøgsløsninger med lufttæpper ved vingefabrikkerne i Lem, som vi måtte pille ned igen, da de ikke virkede. Men markedet har udviklet sig, og vi kender alle i dag den lufttæppe-løsning, som supermarkederne anvender ved indgangen. Det fungerer også her, hvor vi både sparer penge og øger medarbejdernes trivsel, siger Hans Ole Hansen.